Europrof horeca opleidingen behaalt het NRTO-keurmerk!

Met trots kunnen we melden dat Europrof horeca opleidingen het NRTO-keurmerk heeft behaald. Het verkrijgen van dit keurmerk is voor ons een erkenning van de kwaliteit van onze opleiding en de professionaliteit van onze dienstverlening. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling heeft getoetst of we aan de kwaliteitseisen voldoen. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). De NRTO is de branchevereniging voor private opleiders.