Kwalificatie Hotel Service Management ingeschaald op NLQF 5

HORECA College EUROPROF heeft als eerste in Nederland een NLQF niveau 5 inschaling in de horeca ontvangen met haar kwalificatie Hotel Service Mangement.

Het Nederlands Kwalificatiekader (NLQF) maakt duidelijk op welk werk- en denkniveau een student gekwalificeerd is.  Het NLQF is bovendien gekoppeld aan het European Qualification Framework (EQF), waarmee de opleiding ook internationale erkenning heeft (www.nlqf.nl).

Het kader is ontwikkeld in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en tot stand gekomen in nauwe samenwerking met experts en stakeholders op het terrein van onderwijs en begeleiding. Het NCP (Nationaal Coördinatiepunt) NLQF wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Europese Commissie.

NLQF 5 is het niveau waarop ook de door de overheid erkende Associate degree-opleidingen (zgn. verkort HBO) zijn ingeschaald. In het European Qualification Framework (EQF) wordt de Ad-opleiding als niveau 5 ingeschaald, tussen de mbo-4 opleiding (EQF-4) en de hbo-bachelor (EQF-6).

In de ogen van Minister Bussemaker is het Associate Degree vooral geschikt voor studenten uit het mbo die na hun diploma verder willen leren. Op dit moment vallen veel mbo’ers die aan een volledige hbo-opleiding beginnen uit. De nieuwe opleiding zou voor deze studenten juist zeer geschikt zijn. Met een Ad-opleiding wordt een gat opgevuld dat al langer in het Nederlandse onderwijs bestaat.

Europrof hoopt met haar kwalificatie Hotel Service Management, die drie specialisaties kent ( Restaurantservice Manager, Pastry & Culinary Arts Manager en Hotelservice Manager) en die qua werk- en denkniveau vergelijkbaar is met de regulier AD opleidingen een bijdrage te leveren aan dit gat in onderwijsland.